OWES-wsparcie spółdzielczości socjalnej, modele rozwoju ES
11.2011 - 12.2014
łódzkie
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej
  • wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej
  • wsparcie dla osób prawnych chcących powołać spółdzielnię socjalną
  • działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otocznia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych
NGO

podmioty ekonomii społecznej w województwie łódzkim, osoby fizyczne oraz osoby prawne, zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki